ادبیات کهن نشر یار همراه

تاریخ کهن ایران با پیشینه ای غنی از فرهنگ و هنر، از دیرباز با شعر ونثر درهم آمیخته شده است.می توان گفت  ایران، مهد پرورش شاعران بزرگی بوده، که در فراز و نشیب هایی که در طول تاریخ بر آنها گذشته، همچنان با آثارشان، تاثیری ماندگاری بر فرهنگ غنی ایران گذاشته اند. ادبیات  فارسي، نه تنها برجسته ترين بخش از هنر در ايران بوده است، بلكه با تاريخ و تحولات اجتماعي در ايران ارتباطي تنگاتنگ دارد.ادبیات کهن
بنابراين، مطالعه ادبيات فارسي را نمي توان صرفا مطالعه اي هنري دانست. شعر و نثر فارسي از ديرباز با زندگي روزمره ايرانيان گره خورده است. اما در دنیای ماشینی امروز برای نسل های جدید فهم و درک درست متون قدیمی بسیار مشکل است از این رو نشر یار همراه بر این است که این آثار رابا نثری و متنی ساده تر به چاپ برساند که خود قدمی خواهد بود برای پیوند نسل جدید با تاریخ و فرهنگ غنی ایران کهن.

ادبیات ایران را میتوان به این صورت دسته بندی کرد:

  • نثر
  • شعر
  • ادبیات داستانی
  • ادبیات حماسی

ادبیات کهن برخی از نویسندگان و شاعران ایرانی، نه تنها در غرب و  آسیا بلکه در سراسر جهان به شدت شناخته شده هستند. مولانا آوازه شعر فارسی را به سراسر جهان معرفی کرده است. اما شاعران بیشتری وجود دارند که در طول تاریخ از گذشته تا امروز در ایران مورد احترام هستند. اولین اثری که از نشر یار همراه با نثری متفاوت، روان و سادتر به چاپ خواهد رسید از حکیم ابولقاسم فردوسی خواهد بود. 

انتشارات “یار همراه“، کتاب دوره 2 جلدی شاهنامه به روایت سپیده“، به عنوان یکی از اولین آثار در زمینه ادبیات کلاسیک و کهن ایران میباشد که اثر ماندگار “شاهنامه فردوسی” رادرغالب نثری روان و امروزی، به طبع آراسته و در دسترس عموم علاقه مندان قرار داده است.