درباره یار همراه

نشر یار همراه در سال 1395 به مدیریت سرکار خانم ضحا سادات زرباف  و شماره مجوز14350 تاسیس شده است و تا کنون در حوزه‌هایی چون ادبیات کهن ، کودک ونوجوان ، زندگی نامه، داستان کوتاه و دینی مذهبی فعالیت داشته است. انتشارات یار همراه نشری جوان با ایده های بزرگ و متفاوت است. هدفی که ما در پی رسیدن به آن هستیم چاپ کتاب های که میل وانگیزه خواننده به کتاب خوانی بیشتر کند و امیدواریم که این انتشارات بتواند در آینده‌ای نه چندان دور، آثاربیشتری در حوزه  دینی مذهبی، ادبیات کهن  و کودکان منتشر کند و برآنیم که در حوزه های دیگر هم آثار ارزشمند بسیاری به چاپ برسانیم.