به که می مانی یار همراه

پدید آورنده: حورا طباطبایی قمی
موضوع :علی بن ابی طالب(ع) امام اول

این کتاب که با قلم دلنشین حورا طباطبایی به توصیف صفات و زندگی نامه  حضرت علی پرداخته و با عکس های زیبایی مزین شد است.کتاب در پنچ فصل تهیه و تنظیم شده که فصل های آن عبارتند از :

  • فصل اول : به که می مانی
  • فصل دوم : تلاش برای محو برتری های تو
  • فصل سوم:غدیر
  • فصل چهارم: از هر دری، سخنی
  • فصل پنجم:ای کلام تو، امیر کلام